Ekstrem

Chilisauser har rangert sausene i fem kategorier: ekstrem, meget sterk, sterk, medium og mild. Inndelingen er basert på produsentenes egen rangering av sine sauser.